De rubriek “Activiteitenkalender” is het uithangbord en het DNA van de Golfschool.

De activiteitenkalender toont het uitgebreide en gevarieerde aanbod van wedstrijden, events, trainingen, golfvaardigheidstesten etc. voor u, ongeacht niveau of leeftijd, georganiseerd door het Sportcomité.

Het Sportcomité organiseert niet alleen wedstrijden maar streeft ernaar om een golfconcept aan te bieden dat past binnen de Missie, doelstellingen en cultuur van onze club.

In ons “mission statement” zitten twee belangrijke doelstellingen vervat namelijk.

• Het aantrekken van nieuwe leden, hen begeleiden in hun eerste golfervaring op de terrein en laten uitgroeien tot enthousiaste & volwaardige golfers.

• Het aanbieden van excellente speelmogelijkheden voor de gevorderden via een uitdagende, gevarieerde en steeds vernieuwde kalender.

Door de aanleg van onze eigen 9 holes op de Golfschool zijn de mogelijkheden voor initiatie, opleiding en het organiseren van leuke wedstrijden onbeperkt. De 70 tal wedstrijden buitenhuis geven verder aan al onze leden een onbeperkte keuze om onbekende terreinen te ontdekken en hun geliefde golfsport steeds op een uitdagende en boeiende manier te blijven beoefenen.

De wedstrijdkalender is niet vast en wordt jaarlijks aangepast met nieuwe en creatieve ideeën.

Voor elke wedstrijd, hetzij op de Golfschool, hetzij op verplaatsing wordt door het Sportcomité een coördinator aangesteld. Hij is de eindverantwoordelijk voor het organiseren van zijn/haar wedstrijd.

De wedstrijdcoördinator is uw begeleider en uw gastheer ter plaatse.

De leden van het Sportcomité worden frequent bijgestaan door een aantal getrainde en ervaren leden. Deze laatsten, het begeleidingsteam, zijn actief bij de baanbegeleiding, GVB en bijstaan van nieuwe leden.

Wat is nu de taak van een coördinator(M/V)?.

Hij/zij staat in, van bij het begin tot het einde, voor het goede verloop van de wedstrijd of activiteit.

Voor de wedstrijd volgt de coördinator nauwgezet de inschrijvingen op om, indien nodig, proactief te kunnen bijsturen. Daarbij wordt rekening gehouden met o.a. aantal deelnemers, opmerkingen van de deelnemers via i-golf, het weer, baancondities, handicapvereisten, vragen van de sponsors, enz.

Een viertal dagen vooraf maakt hij/zij de startlijsten op en via het secretariaat vergewist hij/zij zich in welke condities de wedstrijd, al dan niet als kwalificatie of niet-kwalificatie wedstrijd, zal doorgaan, gevolgd door de communicatie naar de deelnemers. Hij/zij haalt vervolgens de scorekaarten op en zorgt, indien relevant, voor de prijzen.

Op de dag zelf controleert hij/zij ter plaatse en vooraf de contractuele afspraken en de local rules.

Soms staat hij/zij ook in voor het ontvangen van de wedstrijd fee. Deze is samengesteld uit de green fee en een bijdrage voor de administratieve en organisatorische kosten.

Hij/zij zorgt voor een vlekkeloze en tijdige start en een optimale begeleiding tijdens de wedstrijd.

Eventueel stuurt hij/zij de teams/spelers bij in verband met spelsnelheid, etiquette en gedragscodes.

Na de wedstrijd worden de scorekaarten door hem/haar verzameld en binnen de 24 uren verwerkt in het I-golf programma.

Indien aangekondigd verzorgt de coördinator de prijsuitreiking ter plaatse onmiddellijk na de wedstrijd.

De specifieke coördinators staan nominatief bij elke activiteit vermeld, zodat met hen direct contact kan opgenomen worden. De algemene administratieve ondersteuning blijft gecentraliseerd in het secretariaat.

De leden van het Sportcomité zijn verheugd u deze activiteitenkalender van Golfschool Gent te kunnen aanbieden en we staan ten allen tijde open voor jullie creatieve en opbouwende voorstellen.