1. De Lokale Regels vermeld op de Hard Card van de KBGF zijn van toepassing.

2. Buiten de baan (Regel 18.2)

a) De driving range (aangeduid door witte paaltjes)

b) Voorbij elke omheining of rij van witte palen die de grens van de baan markeren.

c) Interne buiten de baan:

i. Tussen Hole 3 en Hole 7.

ii. Hole 1 is buiten de baan bij het spelen van elke andere hole en omgekeerd.

3. Strafgebieden (Regel 17)

a) Gemarkeerd door gele/rode palen en/of gele/rode PliFiX.

b) Het rode strafgebied aan de rechterzijde van Hole 4, aan de linkerzijde van Hole 9 en achter de green van Hole 3 en Hole 9 strekt zich oneindig uit.

4. Abnormale baancondities (Regel 16)

a) Alle steunkabels zijn vaste obstakels.

b) De overgangen tussen de kunstgras voorgreens en de fairway zijn grond in bewerking. Als de bal van een speler in dergelijke overgang ligt of eraan raakt of als dergelijke overgang hindert voor de ruimte voor de voorgenomen swing mag de speler vrij uitwijken onder Regel 16.1b.  Maar als de overgang alleen de stand van de speler stoort wordt dit niet als hinder aanzien.

5. Integrale elementen

De omheining rond de driving range.

Alle artificiële afslaggebieden en artificiële putting greens en voorgreens.

Elke deur/poort die deel uitmaakt van een buiten de baan afsluiting.

6. Gedragscode (Regel 1.2b)

Zie het document “Gedragscode Golfschool Gent