STROKEPLAY

Strokeplay / Medal play is een officiële wedstrijdvorm. Misschien wel de oudste spelvorm in golf.

De basis is dat elke speler met zijn eigen bal speelt. Per hole, per speler wordt het aantal slagen genoteerd wat op die hole is gemaakt. Wanneer alle 18 holes zijn gespeeld worden alle slagen van een speler bij elkaar opgeteld.
De speler met het minste aantal (netto) slagen (over één of meer vastgestelde rondes) heeft gewonnen. Het is het meest serieuze spel en ook het minst vergevingsgezind (er wordt niets ‘gegeven’ zoals bij matchplay, en alle slagen tellen).
Dit spel wordt ook vrijwel altijd gespeeld om (jaarlijkse) (club)kampioenschap. De ‘echte’ kampioen is de winnaar van strokeplay.

Deze spelvorm kan met en zonder handicapverrekening worden gespeeld.

MATCHPLAY

Misschien wel de oudste spelvorm in golf. De basis is dat elke hole een aparte wedstrijd is. Twee kanten (partij – side, zie definities in de Golfregels) spelen tegen elkaar, waarbij één kant kan bestaan uit één of twee spelers. Elke kant speelt zijn eigen bal. Winnaar is de kant die de hole in het minste aantal slagen heeft gespeeld. Een wedstrijd is vrijwel altijd over 18 holes en is gewonnen als de voorsprong van een kant groter is dan het aantal holes wat nog te spelen is.

Deze spelvorm kan met en zonder handicapverrekening worden gespeeld.

STABLEFORD

De wedstrijdvorm ‘stableford’ is een vorm van strokeplay waarbij op elke hole tegen een bepaalde score wordt gespeeld. Met de op die hole gemaakte score behaal je een bepaald aantal punten. De regels van strokeplay zijn van toepassing, maar zie Regel 32. Deze spelvorm is genoemd naar de Engelsman Dr. Frank Barney Gorton Stableford die dit systeem in 1931 bedacht op zestig jarige leeftijd. In 1968 werd deze vorm door de R&A geaccepteerd en opgenomen in de Golfregels. In Nederland (sinds april 1990) kan een officiële handicap alleen berekend en bepaald worden in wedstrijden volgens deze spelvorm.

Per hole krijgt de speler:

• 0 punten bij meer dan 1 slag boven de bepaalde score

• 1 punt bij 1 slag boven de bepaalde score

• 2 punten bij de bepaalde score

• 3 punten bij 1 slag onder de bepaalde score

• 4 punten bij 2 slagen onder de bepaalde score

• 5 punten bij 3 slagen onder de bepaalde score

De ‘bepaalde score’ is de par van de hole plus de handicapverrekening op die hole.

Winnaar is de deelnemer die het beste resultaat behaalt op de vastgestelde ronde(s).

Het prettige van deze spelvorm is dat je een bepaalde hole volledig kunt verknoeien (het werkelijk gemaakte aantal slagen) zonder dat dit de eindscore om zeep helpt. In strokeplay is verprutste hole ook catastrofaal voor de eindscore. Vandaar dat veel spelers stableford een niet echte eerlijke spelvorm vinden.

TEXAS SCRAMBLE

• De spelers spelen in teams (in stroke play of stableford) elk hun bal.

• Na elke slag wordt de beste bal gemerkt en ieder speelt vanaf dat punt verder totdat er uitgeholed is.

• Het zeer populaire Texas scramble is een wedstrijdformule die gespeeld wordt door teams bestaande uit drie of vier personen.

• Alle drie of vier slaan af op de afslagplaats(en) en vervolgens kiezen de teamleden de bal met de beste ligging. De overige ballen worden opgenomen en geplaatst binnen één clublengte van deze bal, maar niet dichter bij de hole. Alle spelers slaan om beurten hun tweede bal van deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste positie heeft en een ieder plaatst zijn bal weer binnen één clublengte. Wordt een bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten de overige ballen ook van daar uit gespeeld worden. Markering kan geschieden met behulp van een tee.

• Op de greens moeten de ballen gespeeld worden binnen 10 cm van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). Deze plaats dient gemarkeerd te worden met een marker.

• Na iedere hole wordt de beste score genoteerd. Nadat de achttien holes zijn gespeeld, worden de scores opgeteld. Het team met de laagste netto score is winnaar in stroke play

Het team met de hoogste stableford punten is de winnaar in stableford.

• De scorekaart dient te worden ondertekend door twee spelers van het team.

• BELANGRIJK: Van elke speler moet minimaal vier maal de bal gekozen worden met de beste ligging (dit eveneens noteren op de score kaart).

Handicapverrekening Voor Stableford

• De gezamenlijke handicaps van een team van 4 worden opgeteld en 1/8 daarvan wordt als handicap meegegeven.

• De gezamenlijke handicaps van een team van 3 worden opgeteld en 1/6 daarvan wordt als handicap meegegeven.

• Motivatie :

Door de Texas scramble zijn de verhalen in het clubhuis achteraf heroïsch. De scores zijn van bijna professioneel niveau. Hoe heerlijk is het niet voor een gemiddelde golfer om te

kunnen zeggen dat je twee onder de baan hebt gespeeld. Of drie boven. Als je er niet bij vertelt dat het een teamscore was klinkt het heel echt. Gevolg: iedereen een heerlijk gevoel.

FOURSOMES

• Foursome: twee spelers (soms meer) vormen een team, per team is er maar één bal; er wordt altijd om-en-om geslagen.

• Four Ball(Vierbal): twee spelers vormen een team, waarbij elke speler zijn eigen bal speelt en de beste score van de twee teamleden de teamscore vormt.

• Greensome is een variatie op foursome, het is dus een wedstrijd waarbij een team van twee spelers (soms meer) met één bal speelt. Echter alle teamleden slaan op elke hole hun eigen bal af, daarna zijn er een aantal spelvormen om met één van de ballen om-enom verder te gaan.

Een wedstrijd waarbij twee spelers een team vormen en met één bal spelen. Er wordt altijd (!) om beurten afgeslagen van de afslagplaats. Speler A slaat af op de oneven genummerde holes en speler B op de even holes. Na de afslag wordt er om-en-om verder gespeeld (als B afslaat  doet A de volgende slag, daarna weer speler B, tc) totdat de hole is beëindigd. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.

Foursome Machplay De hole wordt gewonnen door de kant die op de hole de laagste score heeft. De wedstrijd is gewonnen als de voorsprong van een kant groter is dan het aantal holes wat nog te spelen is.

Handicap verrekening. Verrekend wordt 3/8 van het verschil van de gezamenlijke handicaps.

Voorbeeld: speler A heeft hcp 14, B(18), C(8) en D(12). A en B samen 32; C en D samen 20.

Verschil 32-20=12. A en B krijgen 3/8 x 12 = 5 (afgerond) slagen mee.

Foursome Strokeplay

Het team noteert het aantal slagen wat op elke hole wordt gemaakt. Na de ronde worden alle slagen van elke kant bij elkaar opgeteld. De kant met het minste aantal slagen heeft gewonnen.

Handicapverrekening. Een team krijgt 3/8 van de gezamenlijke handicaps aan slagen mee.

Voorbeeld: speler A heeft hcp 14, B heeft 18. Samen 14+18=32. Als team krijgen zij 3/8 x 32 = 12 slagen mee.

Carrousel. Dit wordt gespeeld in flights van zes (6) spelers; drie groepen (waarvan de samenstelling wisselt per drie holes) van elk twee spelers spelen foursome. De zes spelers vormen één team. De beste twee bruto scores van de drie foursomes vormen de teamscore. De eerste afslag wisselt ook per drie holes. Het is dus geschikt om een groot aantal spelers tegelijkertijd in de baan te hebben. Handicapverrekening: van de totaal score over de ronde van 18 holes wordt 2/6 van de gesummeerde handicaps van de zes spelers afgetrokken.

Foursome Stableford

Het aantal slagen dat een team maakt op een hole levert een aantal stableford punten op. Na de ronde worden alle punten van elke kant bij elkaar opgeteld. De kant met het meeste aantal stableford punten heeft gewonnen.

Handicapverrekening. Verrekend wordt 7/16 van de gesummeerde handicaps van de twee teamleden.

Foursome tegen Par

Dit is een vorm van strokeplay waarbij op elke hole tegen een bepaalde score wordt gespeeld.

De regels van strokeplay zijn van toepassing, maar zie Regel 32. De telling vindt plaats zoals bij matchplay. Wanneer het team op een hole één of meer slagen onder hun (netto) par speelt, dan noteren zij als score een + (plus). Spelen ze de hole in (netto) par dan noteren ze een 0 (nul).

Spelen ze de hole in meer dan hun (netto) par dan worden zij geacht de bal op te nemen (verhoogt de snelheid van het spel) en noteren zij voor die hole een – (min). Elke hole waarvoor het team geen score noteert is een verloren hole (een -). Scores worden alleen genoteerd als het team een + of een 0 kan noteren. Na het spelen van de vastgestelde ronde(s) telt het team het aantal plussen en minnen, De totaal score is dan bv. plus twee. Winnaar is het team dat het beste resultaat behaalt op de vastgestelde ronde(s).

Handicapverrekening. Verrekend wordt 3/8 van de gesummeerde handicaps van de twee teamleden.

Foursome tegen Bogey

Dit is een vorm van strokeplay waarbij op elke hole tegen een bepaalde score wordt gespeeld.

De regels van strokeplay zijn van toepassing, maar zie Regel 32. De telling vindt plaats zoals bij matchplay. Wanneer het team op een hole één of meer slagen onder hun (netto) bogey speelt, dan noteren zij als score een + (plus). Spelen zij de hole in (netto) bogey dan noteren zij een 0 (nul). Spelen ze de hole in meer dan hun (netto) bogey dan worden zij geacht de bal op te nemen (verhoogt de snelheid van het spel) en noteren zij voor die hole een – (min). Elke hole waarvoor het team geen score noteert is een verloren hole (een -). Scores worden alleen genoteerd als het team een + of een 0 kan noteren. Na het spelen van de vastgestelde ronde(s) telt het team het aantal plussen en minnen, De totaal score is dan bv. plus twee. Winnaar is het team dat die het beste resultaat behaalt op de vastgestelde ronde(s).

Handicapverrekening. Verrekend wordt 3/8 van de gesummeerde handicaps van de twee

teamleden.

FOUR BAL BETTER BAL

• Foursome: twee spelers (soms meer) vormen een team, per team is er maar één bal; er wordt altijd om-en-om geslagen.

• Four Ball (Vierbal): twee spelers vormen een team, waarbij elke speler zijn eigen bal speelt en de beste score van de twee teamleden de teamscore vormt.

• Greensome is een variatie op foursome, het is dus een wedstrijd waarbij een team van twee spelers (soms meer) met één bal speelt. Echter alle teamleden slaan op elke hole hun eigen bal af, daarna zijn er een aantal spelvormen om met één van de ballen om-enom verder te gaan.

Four Ball matchplay

Een hole is gewonnen door de kant welke de beste (netto) score heeft behaald. Een wedstrijd is gewonnen als de voorsprong van een kant groter is dan het aantal holes wat nog te spelen is.

Handicapverrekening. Verrekend wordt 3/4 van het verschil van beide kanten. Voorbeeld: speler

A heeft handicap 9, B heeft 14; samen 23. Speler C heeft 11, D heeft 20; samen 31. het verschil

tussen A=B en C+D is 31-23=8. C+D krijgen 3/4 x 8= 6 slagen mee.

Roulette. Hierbij speelt op de eerste hole A samen met B tegen C en D. Op de twee hole speelt A samen met C tegen B en D, op de derde hole speelt A met D tegen B en C. Daarna weer A met B tegen C en D, etc.

Finchley is een variatie op Roulette, waarbij niet op elke holes de partners worden gewisseld, maar pas na zes holes.

Four Ball Strokeplay

Twee spelers per team (meestal) in een flight van vier spelers.

Dovetail. Een team bestaat uit twee (2) spelers. Beide teamleden spelen individueel de hole volgens het strokeplay format. Voor de afslag van de volgende hole moet besloten worden welk van de twee individuele scores de teamscore gaat worden. Elke speler moet op negen holes zijn score genoteerd hebben als teamscore. Handicapverrekening: 1/4 van de gezamenlijke handicaps.

Silloth.Dit spel is genoemd naar een golfclub in Cumbria (UK), waar het spel bekend is geworden. Een team bestaat uit twee (2) spelers. Beide teamleden spelen individueel de hole volgens het strokeplay format en de beste van de twee bruto scores wordt genoteerd. Het aantal handicapslagen per team wordt pas aan het einde van de ronde afgetrokken van de brutoscore en wordt als volgt berekend: a) maximum handicap is 18; b) neem het verschil tussen de handicaps van de twee spelers; c) trek dat verschil af van 18; d) neem daar 1/3 van; e) trek dat getal af van de laagste handicap. Voorbeeld: speler A heeft handicap 12, B heeft 20, het verschil is dan 18-12=6. 18-6=12. 1/3 van 12=4. 12-4=8. Als een speler op een hole de score van zijn partner niet meer kan verbeter dan behoort hij zijn bal op te pakken.

Beste totaal, beste en slechtste score. Met volledige handicap verrekening tegen de stroke index worden de scores van de twee teamleden bij elkaar opgeteld tot een totaalscore. Het team wat de winnende score maakt op een hole krijgt hiervoor één punt. De speler met de beste score van de flight krijgt ook een punt voor zijn team, en de speler met de slechtste score in de flight verliest een punt voor zijn team. Geen punten worden er verdeeld als twee teams dezelfde totaalscore hebben, of wanneer twee spelers dezelfde beste of slechtste score maken. Voorbeeld: speler A

scoort een 4, B een 5, C een 7 en D een 3. Team A+B (4+5) wint de hole van C+D (7+3) en team AB wint een punt. Speler D heeft de beste score, dus team CD wint een punt. De slechtste score heeft speler C, daardoor verliest het team CD één punt. Team AB krijgt dus één punt, team CD krijgt 1-1=0 punten.

High-Low / High-ball Low-ball. Op elke hole zijn er twee punten te verdienen: a) 1 punt voor het team dat de beste ‘high ball’ heeft (de beste van de hoogste score van elk van beide kanten), b) 1 punt voor het team dat de beste ‘low ball’ heeft (de beste van de laagst scorende van elk van beide kanten). Voorbeeld: AB speelt tegen CD, A speelt de hole in (netto) 4, B in 5, C in 6 en D in 7 slagen. Team AB krijgt één punt omdat A de beste score (low ball) heeft van de twee teams.

Team AB krijgt ook het tweede punt omdat de slechtste score (high ball) van AB (5) beter is dan de slechtste score van CD (7). Het team die na een vastgestelde ronde de meeste punten verzameld heeft is winnaar. Handicap verrekening: volledig.

Daytona. Met volledige handicap verrekening tegen de strokeindex wordt de beide scores van de twee partners tot een teamscore van twee cijfers gecombineerd. Als één van beide teamleden een par of beter maakt dan staat dat cijfer vooraan. Wordt er slechter dan par gespeeld, dan staat de hoogste score vooraan. Voorbeeld: speler A scoort op een par vier een 4, B scoort een 5, de teamscore is dan 45. echter scoort A een zes op een par vier en B een zeven, dan is de teamscore 76. Elke speler moet na negen slagen op een hole zijn bal oppakken en een negen noteren.

Vegas. Op elke hole worden de scores van elk team gecombineerd tot een teamscore, maar wel op een opvallende manier. Voorbeeld: team A scoort 3 en 4, hun score is 34. Team B scoort 3 en 7, hun score is 37. Team B verliest dus op deze hole drie punten. Bij een inzet van €1 per speler verliest team B dus €3 per speler. Als een speler een 10 of hoger scoort dan wordt de combinatie omgedraaid. Voorbeeld: team A scoort een 5 en een 10, dan is de teamscore 105, dat is wat draaglijker dan een score van 510. De key in dit spel is één lage score voor een team op een hole. Een variatie is om de puntentelling te verhogen als een team een birdie maakt. In dat geval wordt de score van de tegenstanders omgedraaid. Voorbeeld: team A maakt een birdie 3 en een 5, team B een 4 en een 5. Teamscore voor A is dan 35, voor team B 54. Pas hier wel mee op, want dit kan heel duur worden. Pas op als je dit spel nog nooit hebt gespeeld. Meestal wordt gespeeld om een inzet van €1 en dan kan de ‘schade’ behoorlijk oplopen als jouw team een 5 en een 6 scoort en het andere team een 3 en een 4. Als om de een of andere verschrikkelijke oorzaak beide spelers van een team een 10 scoren op een hole (en het gebeurt!) dan moeten ze 1010-56 (bv) afrekenen.

Vier spelers per team in een flight van vier spelers.

Melody. Een team bestaat uit vier (4) spelers. Elke teamlid speelt individueel de hole volgens het strokeplay format. Voor de afslag van de volgende hole moet besloten worden welk van de vier individuele scores de teamscore gaat worden. Elke speler moet op minimaal vier holes zijn score genoteerd hebben als teamscore. Handicapverrekening: 1/8 van de gezamenlijke handicaps.

Bowater. Dit is een variatie op Melody. Een team bestaat uit vier (4) spelers. Elke teamlid speelt individueel de hole volgens het strokeplay format. Voor de afslag van de volgende hole moet besloten worden welk van de vier individuele scores de teamscore gaat worden. Hoe vaak de score van één speler wordt gekozen (zie Melody) is niet van toepassing.

Handicapverrekening: 1/8 van de gezamenlijke handicaps.

Four Ball Stableford

Handicapverrekening: volledig.

Four Ball tegen Par (Turnberry).

Een team bestaat uit twee (2) spelers. Beide teamleden spelen individueel de hole volgens het strokeplay format, maar de telling is volgens matchplay. De laagste (netto) score van de twee spelers wordt vergeleken met de par van de hole: beter dan par +1, par 0, slechter dan par -1.

Handicapverrekening: 3/4 van het verschil tussen de twee spelers, waarbij de laagste handicapper op scratch wordt gezet. Voorbeeld: speler A heeft handicap 28 en B heeft 19. Speler B speelt dan van scratch en A krijgt 28-19=9 x 3/4=7 slagen.

Let op als je iemand de kreet ‘four ball better ball’ hoort gebruiken. Hier is eigenlijk sprake van verkeerd woord gebruik. Want bij elke vierbal (four ball) gespeeld volgens de Golfregels (!) gaat het altijd om de laagste score van de twee spelers die een kant vormen, dus altijd om de ‘better’ of de ‘best ball’. ‘Four ball better ball’ is dus dubbelop.

GREENSOMES

Deze formule wordt met vier personen gespeeld bestaande uit twee teams van twee spelers.

Twee ploegmaten spelen beiden een bal vanop elke tee. Vervolgens kiezen ze één van beide ballen, waarmee ze beurtelings verder spelen. De speler wiens drive niet gekozen werd speelt de tweede slag.

TEGEN DE PAR

In feite gaat het om een Match Play-wedstrijd tegen de baan, waarbij de baan altijd de Par maakt.

Als een speler gelijkspeelt met de Par, noteert hij 0 (hij halveert de hole). Een speler die meer speelt dan de Par, noteert een minteken (-) ; hij verliest de hole. Een speler die beter scoort dan de Par, noteert een plus-teken (+) ; hij wint de hole. Men maakt de algebraïsche som van de plussen en de minnen. De winnaar is diegene die het beste resultaat behaalt tegen de baan. In een handicap-competitie is het de Netto-score die telkens vergeleken wordt met de Par.

STRING COMPETITION

Spelvorm waarbij men zijn bal mag verplaatsen naar waar men wil. Daarbij moet de speler telkens een stuk koord afknippen dat gelijk is aan de verplaatste afstand. Elke speler krijgt een bepaalde lengte koord volgens de handicap.

FLAG COMPETITION

Elke speler plant zijn vlaggetje met zijn naam op de plaats waar zijn bal ligt, nadat hij het toegestane aantal slagen gedaan heeft, namelijk een aantal dat gelijk is aan de PAR vermeerderd met zijn handicap : een speler, bijvoorbeeld met handicap 24, die op een baan speelt met PAR 71, heeft een krediet van 95 slagen.

PATSOME COMPETITION

Spelformule in dubbel. De eerste 6 holes worden in Vierbal gespeeld, de volgende zes in greensome en de laatste zes holes worden in foursome gespeeld.

ECLECTIC COMPETITION

Spelformule waarbij de speler verschillende keren hetzelfde parcours speelt. Per hole mag hij de beste score laten noteren die hij maakt over de verschillende rondes.

CHAPMAN COMPETITION

De twee spelers van een ploeg slaan beiden een bal vanaf de afslag. Voor de tweede slag wisselen zij van bal. Na de tweede slag, kiezen ze voor één van beide ballen. Daarmee spelen ze beurtelings verder.

RINGER SCORE

Gelijkend op de eclectic, maar gespeeld over veel meer rondes en over een veel langere kalenderperiode.

SHOTGUN START

Een speciale start van een fun-wedstrijd: de deelnemers verdelen zich voor het begin over alle holes en beginnen tegelijkertijd op een centraal teken: een geweershot. Abusievelijk soms ‘gunshot’ genoemd.