Slowplay

Regels tijdens een speelronde (voorkom slowplay)

Zorg dat u 10 minuten voor uw starttijd op de 1e tee aanwezig bent.

Wissel direct de scorekaarten uit, pak 2 ballen en merk deze (denk aan identificatieplicht!), een pitchfork, enkele tees en een marker.

Volg altijd de bal van de ander: ga hiervoor schuin achter de speler staan (rechts). Onthoud een herkenningspunt waar de bal is terechtgekomen.

Loop na het afslaan direct naar je eigen bal. Selecteer een club, maak een oefenswing (!), zodat je klaar staat zodra de ander heeft geslagen.

Ga na de slag meteen op weg naar de nieuwe ligging.

Ready play -Speel alvast je bal in situaties waar dit zonder gevaar en zonder hinderen kan, ook al ligt de bal van een ander iets minder ver, maar bijvoorbeeld uit de richting.

Plaats de tas aan de goede kant van de green; dat is de richting naar de volgende afslag ter hoogte van de vlag. Dus niet aan de voorkant van de green.

Neem nu de club(s) en putter mee die nog nodig zijn om de bal uit te holen.

Pak direct uw bal op wanneer u geen punten meer kunt halen.

Merk zo vlug mogelijk uw bal op de green en bestudeer tijdens het wachten de lijn van de putt.

Zorg dat je niet in de puttinglijn staat van de ander, ook niet je schaduw!.

Maak een kort gemiste putt direct af, ook al ligt de andere bal verder.

Degene die het eerst heeft uitgeholed, plaatst na de laatste putt de vlag terug. (niet van toepassing tijdens Corona)

Verlaat direct na het uitholen de green. Geen discussies en tellen op de green.

Degene die de eer heeft om als eerste af te slaan, gaat direct naar de volgende tee. Pas na haar/zijn afslag wordt de score van de voorgaande hole genoteerd.

‘Call Hole’: betekent dat meestal bij een Par-3 of bij Golfschool Gent bij de dubbele green van hole 3 & 9 een flight alvast afslaat als de voorgaande flight de ballen op de green heeft geslagen. De voorgaande flight gaat achter de green staan en zwaait dat er afgeslagen kan worden: Zodra alle spelers hebben afgeslagen, kan iedere speler naar zijn bal gaan, terwijl de flight op de green kan uitholen.

Golf is een sport met een grote eigen verantwoordelijkheid.

– Zorg dus goed voor de kwetsbare greens: herstel de pitchmarks, ook al zijn ze niet van jezelf!

– Leg door de baan de geslagen plaggen (divots) terug en druk deze stevig aan.