Het Sportcomité Golfschool Gent creëert het platform waar de aandeelhouders van de Golfschool ( vertegenwoordigd door de Beheerraad ) en de leden van de Golfschool elkaar ontmoeten , om in het belang van de golfsport het beleid en de verwachtingen te harmoniseren.

Het Sportcomité Golfschool Gent creëert de mogelijkheid om geïnteresseerden met de golfsport in contact te laten komen en begeleidt nieuwe leden bij het aanleren en uitoefenen van de golfsport. Daarbij is de etiquette in al zijn aspecten prioritair. Ondersteund door de professionele begeleiding van de golfpro’s en een adequaat handicap- en regelbeleid worden de leden ondersteund in hun ambities.

Het Sportcomité Golfschool Gent biedt via de activiteitenkalender een brede waaier van mogelijkheden aan om in een aangename sfeer en een enthousiast clubverband de leden de kans te bieden zich op sportief en persoonlijk vlak te ontplooien en te integreren in de golfsport en de Golfschool. 

Specifieke activiteiten ondersteunen de beginnende golfers.

Het Sportcomité Golfschool Gent enthousiasmeert sponsors om de noodzakelijke financiële middelen ter beschikking te stellen teneinde het vooropgestelde sportieve beleid en business plan te realiseren.

De werking van het sportcomité maakt deel uit van de vzw Vereniging ter bevordering van de Golfopleiding en Promotie Golfschool Gent en is een door de stad Gent erkende sportclub.