Missie-Doelstelling

Missie

 1. Jeugd op recreatieve, veilige en maatschappelijk verantwoorde manier in contact   brengen met de golfsport.
 2. Kindvriendelijke jeugdwerking met kans op individuele ontplooiing, rekening houdend met talent, leeftijd en diversiteit.

Doelstellingen

 1. Ontwikkelen golfniveau en interesse van al onze jeugdspelers.
 2. Aanbieden van trainingsmogelijkheden door onze clubpro’s onder vorm van stages en lessen.
 3. Voorbereiden en begeleiden jeugdspelers voor het behalen van de WHS handicap.
 4. Aanleren van course-management, etiquette, discipline en fairplay.
 5. Organiseren van maandelijkse kidsanimatie.
 6. Ontwikkelen en samenwerking met omliggende clubs.
 7. Promoten van deelname aan reguliere interne en externe wedstrijden georganiseerd door Golfschool, VVG en KBGF.
 8. Vergroten engagement van de ouders in de jeugdwerking.
 9. Verbeteren communicatie naar jeugd en ouders via Kidsprikbord en nieuwsbrief.
 10. Evalueren vooruitgang van individuele jeugdspelers.
 11. Voldoen aan criteria voor Birdie-Label.