Wedstrijdreglement Matchplay Kampioenschap Golfschool Gent (versie 26-02-2024)

 1. Regels van het Golf
  De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels van het Golfspel zoals goedgekeurd door de R&A en de USGA versie 2019.
 2. Lokale regels
  Voor de aanvang van iedere wedstrijd dienen de spelers zich te vergewissen van de lokale regels die van toepassing zijn.
 3. Vereisten voor deelname
  Ieder lid van de Golfschool Gent met een maximum handicap 45 kan deelnemen voor zover het lid niet onderworpen is aan een sanctie die deelname aan dit kampioenschap uitsluit. 
 4. Toekenning van slagen
  Er wordt gespeeld zonder toekenning van slagen.
 5. Baan
  Alle wedstrijden worden gespeeld op de 9-holes Academic Course van de Golfschool Gent.. Vanaf de opening van de aangepaste course,midden maart 2024 wordt deze gespeeld.
  De baan wordt 2 maal gespeeld.

Reservering van de baan gebeurt in i-Golf door de spelers.

 1. De ‘eer’ op hole 1
  De ‘eer’ op de eerste hole wordt bepaald door lottrekking onder de 2 spelers.
 2. Onbesliste wedstrijd na 18 holes
  Indien de wedstrijd onbeslist is na 18 holes wordt verder gespeeld op hole 1,2 enz. tot wanneer een speler een hole wint (sudden death). Indien het verder zetten van de wedstrijd niet mogelijk is, dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden( binnen tijdslimiet van de ronde) voor het spelen van de sudden death procedure.
 3. Wedstrijdschema
  Het wedstrijdschema moet door de spelers gerespecteerd worden. Elke wedstrijd dient vóór of ten laatste op de vooropgestelde datum van het wedstrijdschema gespeeld te worden. Daar er voldoende tijd voorzien is per ronde worden geen uitzonderingen toegestaan. De tijdslimieten/ronde zijn vermeld op wedstrijdschema.
  Indien een specifieke wedstrijd niet gespeeld is binnen de voorziene tijdslimiet van de betreffende ronde zijn de volgende punten van toepassing.
 •   De wedstrijdleiding bepaalt arbitrair de datum en tee-time van deze wedstrijd.
 •   Indien beide spelers aanwezig zijn wordt wedstrijd gespeeld. Winnaar gaat naar de volgende ronde
 •   Indien slechts 1 speler aanwezig is gaat deze door naar de volgende ronde
 •   Indien beiden spelers afwezig zijn worden beiden gediskwalificeerd. Tegenspeler van volgende ronde krijgt walk-over.
 1. Te laat of niet komen opdagen.
  Indien een speler niet komt opdagen of meer dan 5 min te laat is wordt deze gediskwalificeerd en verliest dus de wedstrijd.
 2. Buggy’s
  Het gebruik van buggy’s tijdens de wedstrijd is alleen toegestaan met akkoord van beide spelers. Spelers vanaf 70 jaar en spelers in het bezit van een geldig medisch attest mogen evenwel steeds een buggy gebruiken.
 3. Uitslag
  De winnaar is verantwoordelijk voor het melden van de uitslag aan het Secretariaat van de Golfschool binnen de 24u na de wedstrijd. De uitslag wordt tevens op de wedstrijdtabel vermeld.
 4. Uitsluiting van deelname
  Het Wedstrijdcomité kan een deelnemer van deelname uitsluiten als deze door zijn/haar optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het wedstrijdreglement of als door zijn/haar optreden een regelmatige afwikkeling van het kampioenschap in gevaar komt.
 5. Wedstrijdtabel
  Er wordt gespeeld volgens een wedstrijdtabel met rechtstreekse uitschakeling.
  Het aantal reekshoofden wordt bepaald a rato van de inschrijvingen bv 1 reekshoofd per 4 deelnemers. De reekshoofden worden geselecteerd op basis van hun handicap (1e reekshoofd = laagste handicap, enz.). De plaats van de overige deelnemers in de wedstrijdtabel wordt bepaald door loting. Indien twee leden van hetzelfde gezin tegen elkaar uitgeloot worden in de 1e ronde, zal opnieuw geloot worden.
 6. Finale
  De finales voor Dames en Heren is gepland in periode eind september tot begin oktober.
  Het wedstrijdcomité bepaalt dag & start uur van de finale wedstrijden in overleg met de finalisten. 
 1. Betwisting toepassing golfregels.
  Betwisting over golfregels worden doorverwezen naar Handicap & Regel Comité.
 1. Wedstrijdcomité
  Het Wedstrijdcomité is samengesteld als volgt:

           Wedstrijdleider: Danny Van de Meulebroecke
           Voorzitter Golfschool: Marc Van Der Pluym
           Reglement & Rules: Eric Maes

           Het wedstrijdcomité beslist soeverein over alle niet voorziene omstandigheden.