Wedstrijdreglement Matchplay Kampioenschap Golfschool Gent

1. Regels van het Golf

De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels van het Golfspel zoals goedgekeurd door de R&A en de USGA versie 2019.

2. Lokale regels

Voor de aanvang van iedere wedstrijd dienen de spelers zich te vergewissen van de lokale regels die van toepassing zijn.

3. Vereisten voor deelname

Ieder lid van de Golfschool Gent met een maximum handicap 45 kan deelnemen voor zover het lid niet onderworpen is aan een sanctie die deelname aan dit kampioenschap uitsluit.

4. Toekenning van slagen

Er wordt gespeeld zonder toekenning van slagen.

5. Baan

Alle wedstrijden worden gespeeld op de 9-holes Course van de Golfschool Gent.
De baan wordt 2 maal gespeeld.
Reservering van de baan gebeurt in i-Golf door de spelers.

6. De ‘eer’ op hole 1

De ‘eer’ op de eerste hole wordt bepaald door lottrekking onder de 2 spelers.

7. Onbesliste wedstrijd na 18 holes

Indien de wedstrijd onbeslist is na 18 holes wordt verder gespeeld op hole 1,2 enz. tot wanneer een speler een hole wint (sudden death). Indien het verder zetten van de wedstrijd niet mogelijk is, dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden( binnen tijdslimiet van de ronde) voor het spelen van de sudden death procedure.

8. Wedstrijdschema

Het wedstrijdschema moet door de spelers gerespecteerd worden. Elke wedstrijd dient vóór of ten laatste op de vooropgestelde datum van het wedstrijdschema gespeeld te worden. Daar er voldoende tijd voorzien is per ronde worden geen uitzonderingen toegestaan. De tijdslimieten/ronde zijn vermeld op wedstrijdschema.
Indien een specifieke wedstrijd niet gespeeld is binnen de voorziene tijdslimiet van de betreffende ronde zijn de volgende punten van toepassing.
• De wedstrijdleiding bepaalt arbitrair de datum en tee-time van deze wedstrijd.
• Indien beide spelers aanwezig zijn wordt wedstrijd gespeeld. Winnaar gaat naar de volgende ronde
• Indien slechts 1 speler aanwezig is gaat deze door naar de volgende ronde
• Indien beiden spelers afwezig zijn worden beiden gediskwalificeerd. Tegenspeler van volgende ronde krijgt walk-over.

9. Te laat of niet komen opdagen.

Indien een speler niet komt opdagen of meer dan 5 min te laat is wordt deze gediskwalificeerd en verliest dus de wedstrijd.

10. Buggy’s

Het gebruik van buggy’s tijdens de wedstrijd is alleen toegestaan met akkoord van beide spelers.
Spelers vanaf 70 jaar en spelers in het bezit van een geldig medisch attest mogen evenwel steeds een buggy gebruiken.

11. Uitslag

De winnaar is verantwoordelijk voor het melden van de uitslag aan de wedstrijdleiding van de Golfschool binnen de 24u na de wedstrijd. De uitslag wordt dan op de wedstrijdtabel aangepast door de wedstrijdleiding.

12. Uitsluiting van deelname

Het Wedstrijdcomité kan een deelnemer van deelname uitsluiten als deze door zijn/haar optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het wedstrijdreglement of als door zijn/haar optreden een regelmatige afwikkeling van het kampioenschap in gevaar komt.

13. Wedstrijdtabel

Er wordt gespeeld volgens een wedstrijdtabel met rechtstreekse uitschakeling.
Het aantal reekshoofden wordt bepaald a rato van de inschrijvingen bv 1 reekshoofd per 4 deelnemers. De reekshoofden worden geselecteerd op basis van hun handicap (1e reekshoofd = laagste handicap, enz.). De plaats van de overige deelnemers in de wedstrijdtabel wordt bepaald door loting.

14. Finale

De finales voor Dames en Heren is gepland in oktober In onderling overleg met de finalisten en de wedstijdleiding.

15. Het is niet toegestaan om een EDS te spelen tijdens een matchplay-ronde.


16. Betwisting toepassing golfregels.

Betwisting over golfregels worden doorverwezen naar Handicap & Regel Comité.


17. Wedstrijdcomité


Het Wedstrijdcomité is samengesteld als volgt:

Wedstrijdleider: Frank Mangelschots

Voorzitter Golfschool: Marc Van Der Pluym

Reglement & Rules: Eric Maes

 Het wedstrijdcomité beslist soeverein over alle niet voorziene omstandigheden.