Aandachtspunten bij wedstrijden – R36 (GVB) – Baanbegeleiding 

Veiligheid

Hou rekening bij je oefenswing met de positie van uw medespelers
Doe slechts een slag wanneer de voorafgaande flight en medespelers niet kunnen geraakt worden
Roep “FORE” wanneer een geslagen bal gevaar oplevert voor de anderen

Etiquette

Meldt u minstens 30’ voor de aanvang van de competitie bij de coördinator
Sta minstens 5 min voor de start klaar aan de afslagplaats van hole 1
Markeer uw bal met een duidelijk teken of letter en deel dit mee aan uw medespelers
Kledij in overeenstemming met de geldende regels
Het verplaatsen van de golfuitrusting dient te gebeuren met het nodige respect voor de baan (afslagplaats, greens, hindernissen,….)
Praat niet te luid en zorg voor algemene stilte bij een slag van uw medespeler
Stap niet op de putting lijn
Plaats u niet in het verlengde van de puttinglijn
Zorg voor geen schaduw op de puttinglijn
De spelers dienen de aanwijzingen op het terrein, ondermeer van de marshalls, strikt na te leven
Herstel pitchmarks, plaggen, spikemarks en bunkers
Niet rijden met de buggies/trolleys op de greens en tussen de bunkers en de greens
Geen GSM’s toegelaten
Het gebruik van practice ballen is niet toegelaten
Vermijd te roken of neem desgevallend een doosje mee voor filterpeukjes

Spelsnelheid

Tijdens wedstrijden krijgen de spelers een tijdslimiet waaraan men zich dient te houden
Concentreer u enkel op het golfspel
Voorzie reeds met welke club je de volgende slag zult slaan
Sta klaar om onmiddellijk af te slaan op de afslagplaats met de gekozen club en de bal nadat uw medespeler heeft afgeslagen
Maak maximum 1 oefenswing en maak die nooit op de afslagplaats
Verlies geen tijd met te staan kijken en verplaats u naar de volgende afslag zonder de anderen te storen
Vraag uw medespelers uw bal te volgen zodat deze gemakkelijker kan gelokaliseerd worden wanneer deze bvb in de rough terechtkomt
Tracht steeds de voorgaande flight te volgen
Raap uw bal op wanneer je geen punten meer kunt halen
Overleg indien nodig met je marker over je score op weg naar de volgende hole
Noteer de behaalde punten bij de volgende afslagplaats
Speel altijd een provisionele bal bij de minste twijfel voor het terugvinden van de bal
Stel steeds uw golfkar (zak) in de richting van de volgende hole
Het zoeken en vissen naar ballen in een waterhindernis is niet toegestaan, indien die bal niet onmiddellijk en duidelijk waarneembaar is.
Neem oriëntatiepunten om uw bal terug te vinden (struikje, paaltje, de zoveelste boom etc)

Reglementen

De reglementen zijn universeel en dienen strikt te worden nageleefd
Men is een scheidsrechter voor zichzelf
Veel voorkomende fouten die sowieso tot strafslagen/diskwalificatie leiden :
     Afslaan buiten het toegestane gebied.
     Adresseren in een bunker of hindernis
     Op verkeerde plaats droppen.
     Niet aankondigen van provisionele bal.
     Geven/vragen van advies.
     Verder spelen van verkeerde plaats na verloren bal.
     Verder spelen met provisionele bal na het vinden van oorspronkelijke bal.
     Uitholen van op de green zonder de vlag te verwijderen
     Airshots
     Het te laat melden aan de start

Golf is een heerlijke sport, speel het spel eerlijk tegenover uzelf en de anderen. Wij hoeven geen onmogelijke scores te behalen, het blijft een spel, geniet ervan.

Deel onmiddellijk bij het uitholen het aantal slagen aan uw marker mee

Uitrusting

De uitrusting dient technisch in orde te zijn opdat zij geen gevaar zou opleveren (grips, shafts…………..).
Geen overtallige stokken meevoeren (14 maximum)
Zorg ervoor dat het volgende aanwezig is :
     reglementenboekje
     reserve aan golfballen
     pitchfork
     tees
     balmarker