Aandachtspunten bij golfwedstrijden en R36 proeven :                                   

Veiligheid

o        Hou rekening bij je oefenswing met de positie van uw medespelers

o        Doe slechts een slag wanneer de voorafgaande flight en medespelers niet kunnen geraakt worden

o        Roep “FORE” wanneer een geslagen bal gevaar oplevert voor de anderen

Etiquette

o        Meldt u minstens 30’ voor de aanvang van de competitie bij de coördinator

o        Sta minstens 5 min voor de start klaar aan de afslagplaats van hole 1

o        Markeer uw bal met een duidelijk teken of letter en deel dit mee aan uw medespelers

o        Kledij in overeenstemming met de geldende regels

o        Het verplaatsen van de golfuitrusting dient te gebeuren met het nodige respect voor de baan (afslagplaats, greens, hindernissen,….)

o        Praat niet te luid en zorg voor algemene stilte bij een slag van uw medespeler

o        Stap niet op de putting lijn

o        Plaats u niet in het verlengde van de puttinglijn

o        Zorg voor geen schaduw op de puttinglijn

o        De spelers dienen de aanwijzingen op het terrein, ondermeer van de marshalls, strikt na te leven

o        Herstel pitchmarks, plaggen, spikemarks en bunkers

o        Niet rijden met de buggies/trolleys op de greens en tussen de bunkers en de greens

o        Geen GSM’s toegelaten

o        Het gebruik van practice ballen is niet toegelaten

o        Vermijd te roken of neem desgevallend een doosje mee voor filterpeukjes

Spelsnelheid

o        Tijdens wedstrijden krijgen de spelers een tijdslimiet waaraan men zich dient te houden

o        Concentreer u enkel op het golfspel

o        Voorzie reeds met welke club je de volgende slag zult slaan

o        Sta klaar om onmiddellijk af te slaan op de afslagplaats met de gekozen club en de bal nadat uw medespeler heeft afgeslagen

o        Maak maximum 1 oefenswing en maak die nooit op de afslagplaats

o        Verlies geen tijd met te staan kijken en verplaats u naar de volgende afslag zonder de anderen te storen

o        Vraag uw medespelers uw bal te volgen zodat deze gemakkelijker kan gelokaliseerd worden wanneer deze bvb in de rough terechtkomt

o        Tracht steeds de voorgaande flight te volgen

o        Raap uw bal op wanneer je geen punten meer kunt halen

o        Overleg indien nodig met je marker over je score op weg naar de volgende hole

o        Noteer de behaalde punten bij de volgende afslagplaats

o        Speel altijd een provisionele bal bij de minste twijfel voor het terugvinden van de bal

o        Stel steeds uw golfkar (zak) in de richting van de volgende hole

o        Het zoeken en vissen naar ballen in een waterhindernis is niet toegestaan, indien die bal niet onmiddellijk en duidelijk waarneembaar is.

o        Neem oriëntatiepunten om uw bal terug te vinden (struikje, paaltje, de zoveelste boom etc)

Reglementen

o        De reglementen zijn universeel en dienen strikt te worden nageleefd

o        Men is een scheidsrechter voor zichzelf

o        Veel voorkomende fouten die sowieso tot strafslagen/diskwalificatie leiden :

§         Afslaan buiten het toegestane gebied.

§         Adresseren in een bunker of hindernis

§         Op verkeerde plaats droppen.

§         Niet aankondigen van provisionele bal.

§         Geven/vragen van advies.

§         Verder spelen van verkeerde plaats na verloren bal.

§         Verder spelen met provisionele bal na het vinden van oorspronkelijke bal.

§         Uitholen van op de green zonder de vlag te verwijderen

§         Airshots

§         Het te laat melden aan de start

§          

o        Golf is een heerlijke sport, speel het spel eerlijk tegenover uzelf en de anderen. Wij hoeven geen onmogelijke scores te behalen, het blijft een spel, geniet ervan.

o        Deel onmiddellijk bij het uitholen het aantal slagen aan uw marker mee

Uitrusting

o        De uitrusting dient technisch in orde te zijn opdat zij geen gevaar zou opleveren (grips, shafts…………..).

o        Geen overtallige stokken meevoeren (14 maximum)

o         

Zorg ervoor dat het volgende aanwezig is :

§         reglementenboekje

§         reserve aan golfballen

§         pitchfork

§         tees

§         balmarker