EDS -Extra Day Score

EDS -Extra Day Score

Een Extra Day Score is een score die gespeeld werd volgens Regel 2.1 van het WHS-systeem (toegestane formule, marker, golfbaan, etc.) buiten een reguliere competitie.

Elk lid met een WHS Handicap Index tot en met 53 waarvan de Golfschool Gent de Home Club is, kan Extra Day Scores spelen. De marker dient een WHS Index te hebben van 36 of lager.

Enkel EDS-kaarten ingevoerd met de GolfVlaanderen app worden aanvaard tenzij het gaat om:

 • een EDS-kaart gespeeld op een buitenlandse baan of
 • een binnenlandse club, waarbij de GolfVlaanderen App niet kan gebruikt worden

  Nota: in i-Golf is het niet voorzien om EDS-kaarten te spelen in het buitenland.
  In beide bovenstaande gevallen wordt dit dan een omslachtige administratieve procedure waarbij de Stroke Differential manueel dient uitgerekend te worden.
  Te vermelden valt dat men op de meeste Belgische banen een EDS kan spelen met de APP
  Indien de APP niet gebruikt wordt zal een administratieve fee van 5 € aangerekend worden.

EDS -Extra Day Score Digitale Procedure via de APP

Zie volgende link: Digitale EDS Score

Bijkomende info:
• Voor een EDS-kaart kan door de bezochte club al dan niet een fee worden aangerekend. Deze gaat integraal naar de bezochte club en wordt digitaal betaald bij het boeken van de starttijd.

• De EDS scorekaart wordt ingevuld tijdens het spelen van de ronde. Zowel de EDS-speler als marker bevestigen de EDS-kaart nadien.

• EDS zal eveneens worden getoond onder tab “overzicht” en vervolgens keuze “EDS”, zodat een golfer steeds een overzicht heeft van zijn te spelen en gespeelde EDS’en.

• Automatische aanpassing van de handicap index volgt na het valideren en de nieuwe handicap index is onmiddellijk zichtbaar in de handicap historiek van de speler.

• Een gespeelde EDS kan niet ongedaan gemaakt worden.

• Bij het boeken van een starttijd met een EDS:

     o wordt de homeclub automatisch via mail op de hoogte gebracht.        
     o wordt de “club waar de EDS gespeeld wordt” via mail op de hoogte gebracht.   
     o worden de spelers/markers via mail of in de app op de hoogte gebracht.    
     o Indien 48 uur na de geboekte starttijd de EDS nog steeds niet is afgewerkt wordt de homeclub op de hoogte gebracht en kan er een WHS penalty Score ingevoerd worden.

 

EDS -Extra Day Score Manuele Procedure

a. De speler contacteert de club waar hij de ronde wenst te spelen en vermeldt daarbij dat hij een Extra Day Score wenst te spelen.

Dient vermeld te worden:

 • aantal holes dat zal gespeeld worden [9 (evt. back/front) of 18]
 • datum
 • naam en federaal nummer van de speler
 • naam en federaal nummer van de marker (minimum handicap index 36)
   

b. Nadat de club de aanvraag tot Extra Day Score heeft genoteerd en een starttijd heeft toegekend, contacteert de speler het Secretariaat van de Golfschool Gent en meldt volgende gegevens:

 • naam van de club waar de ronde gaat gespeeld worden
 • aantal holes dat zal gespeeld worden [9 (evt. back/front) of 18]
 • datum en starttijd
 • naam en federaal nummer van de speler
 • naam en federaal nummer van de marker (minimum handicap index 36)
   

Deze gegevens dienen aan het Secretariaat van de Golfschool Gent gemeld te worden VOORALEER de ronde gespeeld wordt.

c. De speler ontvangt van de bezochte club een afgestempelde kaart die hij/zij dient aan te vullen met bovenvermelde gegevens.

Op de scorekaart dient ook de Course Rating en de Slope vermeld te worden voor het afslaggebied vanwaar gespeeld werd.

d. Na de ronde brengt de speler de door hem en de marker ondertekende scorekaart binnen (NIET digitaal)  op het Secretariaat van de Golfschool Gent binnen de DRIE werkdagen.

e. De gespeelde score wordt door het Secretariaat van de Golfschool Gent ingevoerd in het i-Golf systeem, na het betalen van de administratieve fee van 5€.

Elke afwijking van bovenstaande procedure [a-e] zal tot gevolg hebben dat de kaart niet zal aanvaard worden.

Als de kaart niet wordt ingeleverd kan dit aanleiding geven tot het invoeren van een WHS Penalty Score.

Als de ronde niet kan gespeeld worden, dient dit gemeld te worden aan het Secretariaat VOOR de geplande starttijd.

Als dit niet gemeld wordt kan dit eveneens aanleiding geven tot het invoeren van een WHS Penalty Score.