EDS -Extra Day Score

Extra Day Scores
Een Extra Day Score is een Stableford score die onder Qualifying Conditions wordt gespeeld buiten een Qualifying Competitie.
Elk lid met een EGA-handicap van 4,5 tot en met 45 waarvan de Golfschool Gent de Home Club is, kan Extra Day Scores spelen.
De Extra Day Scores kunnen enkel op erkende Belgische clubs gespeeld worden.
Om een Extra Day Score te kunnen registreren kan men kiezen tussen twee werkwijzen:

1. Manuele procedure
a. De speler contacteert de club waar hij de ronde wenst te spelen en vermeldt daarbij dat hij een Extra Day Score wenst te spelen.
Dient vermeld te worden:
-aantal holes dat zal gespeeld worden [9 (evt. back/front) of 18]
-datum -naam en federaal nummer van de speler
-naam en federaal nummer van de marker-EGA en playing handicap

b. Nadat de club de aanvraag tot Extra Day Score heeft genoteerd en een starttijd heeft toegekend, contacteert de speler het Secretariaat van de Golfschool Gent en meldt volgende gegevens:-naam van de club waar de ronde gaat gespeeld worden
-aantal holes dat zal gespeeld worden [9 (evt. back/front) of 18]
-datum en starttijd-naam en federaal nummer van de speler
-naam en federaal nummer van de marker
-EGA en playing handicap

Deze gegevens dienen aan het Secretariaat van de Golfschool Gent gemeld te worden VOORALEER de ronde gespeeld wordt.

c. De speler ontvangt van de bezochte club een afgestempelde kaart die hij/zij dient aan te vullen met bovenvermelde gegevens.

d. Na de ronde levert de speler de door hem en de marker ondertekende scorekaart af op het Secretariaat van de Golfschool Gent binnen de DRIE werkdagen.

e. De gespeelde score wordt door het Secretariaat van de Golfschool Gent ingevoerd in het i-Golf systeem.

Elke afwijking van bovenstaande procedure [a-c] zal tot gevolg hebben dat de kaart niet zal aanvaard worden.

Indien de kaart niet binnen de gestelde termijn wordt afgeleverd zal een NO RETURN score in het systeem ingevoerd worden met een handicap stijging tot gevolg.

Indien de ronde niet kan gespeeld worden, dient dit gemeld te worden aan het Secretariaat VOOR de geplande starttijd.

Als dit niet gemeld wordt zal eveneens een NO RETURN score ingevoerd worden.

2.  Gebruik maken van de Digitale EDS Score (GolfVlaanderen app)

Zie volgende link: Digitale EDS Score

Bijkomende info :
• Voor een EDS-kaart wordt een wedstrijdfee al dan niet aangerekend, die naar de bezochte club gaat en deze wordt digitaal betaald bij het boeken van de starttijd.

• De EDS scorekaart wordt ingevuld tijdens het spelen van hun ronde. Zowel de EDS-speler als marker bevestigen de EDS scorekaart nadien.

• EDS zal eveneens worden getoond onder tab “overzicht” en vervolgens keuze “EDS”, zodat een golfer steeds een overzicht heeft van zijn te spelen EDS’en en gespeelde EDS’en.

• Automatische aanpassing van de hcp volgt na het valideren en de nieuwe hcp is onmiddellijk zichtbaar in de hcp historiek van de speler.

• Een gespeelde digitale EDS kan niet ongedaan gemaakt worden.

• Bij het boeken van een starttijd met een EDS :

     o wordt de homeclub automatisch via mail op de hoogte gebracht.        
     o wordt de “club waar de EDS gespeeld wordt” via mail op de hoogte gebracht.   
     o worden de spelers/markers via mail of in de app op de hoogte gebracht.    
     o Indien na 48 uur na de geboekte starttijd de EDS nog steeds niet is afgewerkt dan wordt uw homeclub op de hoogte gebracht.