gedragscode jeugd

       Gedragscodes Jeugd, Ouders en Trainers

JEUGDOPLEIDING OP DE GOLFSCHOOL GENT STAAT VOOR !!!!!..

RESPECT VOOR IEDEREEN….

GELIJKHEID VOOR ALLEN….

SPORTIVITEIT…

DIVERSITEIT….

GOLF IS FUN…

Golf is een sport dat met veel respect, fairplay, etiquette, sportiviteit,… dient gespeeld te worden zodat iedereen , jeugdspelers, ouders, en trainers ten volle van het golfspel kunnen genieten. Naast golftechniek en – regels, etiquette spelen ook gedragscodes een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze jeugdspelers.

Golfschool Gent hecht veel belang aan gedragscodes en heeft daarom algemene gedragsregels opgesteld die als rode draad gelden voor iedereen betrokken bij onze jeugdwerking.

Wat wordt er verwacht van de jeugdspelers?

 • GOLF IS FUN dus GENIET!!
  • Speel eerlijk en volg de golfregels.
  • Respecteer uw golfvrienden, pro´s en begeleiders.
  • Wees zorgzaam op jouw materiaal en dat van de club.
  • Volg de etiquette , wees beleefd en geduldig.
  • Wees een sportieve winnaar en ook een faire en goede verliezer.
  • Kom op voor je eigen standpunt op een respectvolle manier.
  • Beleefdheid en vriendelijkheid dwingt respect af!
  • Kom op voor anderen…PESTEN KAN NIET!!
  • Moedig een mindere begaafde speler aan! Een schouderklopje kost niets.
  • Wees op tijd! Hou je aan de afspraken, stuur een berichtje indien te laat of verhindert.
  • Zet je voor 100 % in tijdens de trainingen
  • Luister naar je lichaam en sport gezond.
  • Wees fier op jouw mooie sport binnen en buiten de club!

Wat wordt er verwacht van de ouders?

 • Laat uw kinderen plezier beleven in hun sport. Dit is PRIORITEIT 1
 • Inzet en eerlijkheid primeert over winnen. Respecteer etiquette en golfregels.
 • Steun uw kind te allen tijde in zijn/haar ambities, hoe klein of groot die ook moge zijn.
 • Schat het talent van uw kind goed in. Zet geen onnodig druk of te hoge doelen.
 • Leer je kind sportief omgaan met verlies en ontgoocheling.
 • Focus op positieve aspecten.
 • Geef steun tijdens moeilijke periodes en spel niet altijd de les.
 • Besef dat je een ouder bent en niet de trainer. Laat hem zijn werk doen.
 • Caddiën of meelopen kan voor onnodige druk zorgen.
 • Respecteer andere spelers, ouders, trainer etc.
 • Reageer constructief en corrigerend wanneer uw kind onsportief of ongepast gedrag vertoont t.o.v. golfregels, medespeler, referee of materiaal.
 • Waardeer de prestatie van uw kind, reageer bescheiden.
 • Promoot een sportieve, eerlijke en gezonde levensstijl.
 • Besef dat er meer is in leven van een kind …dan Golf.

Wat wordt er verwacht van trainers en begeleiders?

 • Wees bewust van uw verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie.
 • Geef les & coach op een positieve, gemotiveerde en enthousiaste manier.
 • Draag goed gedrag en fairplay hoog in het vaandel.
 • Laat iedere jeugdspeler groeien binnen zijn mogelijkheden, verdeel uw aandacht over de talenten en minderbegaafden.
 • Negeer ongepast gedrag niet en treed streng op indien nodig.
 • Heb speciaal aandacht voor pestgedrag.
 • Maak duidelijke afspraken met ouders.
 • Besef dat ieder kind een andere aanpak nodig heeft.
 • Geef duidelijke en eerlijke feedback aan ouders en kind ( positief en negatief).
 • Sta open voor nieuwe initiatieven. Volg bijscholing en relevante opleidingen.
 • Leer kinderen realistische doelen stellen.
 • Veiligheid is prioritair!
 • Promoot GOLF is FUN! Wees creatief in de trainingen.
 • Geef aandacht aan opwarming en blessure preventie.
 • Promoot ethisch verantwoord sporten.