Golfvaardigheidsbewijs en HCP stap voor stap

 Hoe behaal ik het Golfvaardigheidsbewijs (GVB)? Hoe word ik handicap 36?

De organisatie van het GVB-gebeuren is een van de belangrijkste activiteiten van de Golfschool en de aanpak ervan blijft gezien het succes van de voorgaande jaren in grote lijnen behouden.

Het Golfvaardigheidsbewijs.

Het groeiend aantal golfspelers heeft de Golf Federatie ertoe aangezet om in 1988 het GVB in te voeren.
Het GVB geeft aan dat de speler over voldoende regelkennis en golftechniek beschikt om veilig toegang te krijgen tot de golfbaan.
Alvorens men deelneemt aan de GVB-proef  dient men het 4-stappenplan te hebben doorlopen :

1.    De technische proef.
Men start steeds met de technische opleiding met een proef door de Pro : lang spel, kort spel en putting waarop telkens een minimumscore moet worden behaald gevolgd door

2    De 1ste baanbegeleiding   
Hier komen alle aspecten van het golfspel aan bod uitgelegd op de baan, waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan  spelregels, etiquette en spelsnelheid.
Dit is een goede voorbereiding op de volgende stap nml.

3.    Het theoretisch examen.
Dit open boekexamen (met vragen over zowel de etiquette als de golfregels) wordt maandelijks ingericht in de vergaderzaal van de Golfschool. Deelname is gratis….
.
4.   2de baanbegeleiding
Hier komen uiteraard ook alle aspecten van de 1ste baanbegeleiding terug aan bod, wordt men ingedeeld in flights, en speelt men een aantal holes onder begeleiding, waarbij alle aspecten van een golfronde worden toegelicht.

De baanbegeleidingen worden  meermaals per maand ingericht en na het doorlopen van het 4-stappenplan heeft men “baanpermissie” ter voorbereiding van de GVB proef en kan men oefenen op de eerste 7 holes van onze 9 holes parcours.

De praktische proef (= GVB-proef).
Men dient daarbij een minimum aantal Stableford- punten te spelen op onze 9-holes golfbaan.
Naast het behalen van het minimum aantal punten wordt ook rekening gehouden met het respecteren van de etiquette en de toepassing van de Golfregels.
Tevens bestaat steeds de mogelijkheid om op iedere wedstrijd van de Golfschool als caddy aan te treden. Het volstaat hiervoor de coördinator van de wedstrijd te contacteren.

De GVB-proef gaat 3 à 4 maal per maand door,  waarvan eenmaal in het weekend.

De GVB-proef wordt afgelegd onder toezicht van daartoe aangestelde begeleiders of leden van het Sportcomité die u zullen bijstaan voor wat betreft etiquette, Golfregels en course management.

Wie begeleidt? 
Vanuit het Sportcomité en de Handicap- en Regelcommissie is een begeleidersteam gevormd. De lijst van mensen die de kandidaten-GVB mogen begeleiden is ter inzage op het secretariaat

Welke zijn de kosten voor deelname aan de GVB-proef en Baanbegeleiding?
Er dient enkel een begeleidingsfee te worden betaald.

Wanneer behaal ik mijn GVB?
Het GVB-certificaat wordt behaald indien men een Stablefordscore haalt van minstens 18 waarbij men speelt met het aantal slagen dat hoort bij een handicap 53 op de GVB-baan van Golfschool Gent.
Tevens dient men blijk te geven van kennis van de etiquette en de Golfregels en er ook zo naar te handelen. Zie website - rubriek GVB voor meer info. 

Indien men slaagt voor de GVB-proef behaalt men het Golfvaardigheidsbewijs en verkrijgt men een handicap (HCP) van 53 of lager volgens het aantal gespeelde punten.

De inschrijving voor het theoretisch examen, de baanbegeleiding en de GVB-proef gebeurt via I-Golf.

Van handicap 53 naar handicap 36 of lager.
Met een handicap van 37 en hoger ben je een “Rabbit”. Op de meeste 18 holes banen is echter minimum een HCP 36 of 45 vereist.
Wekelijks worden dan ook speciale “Rabbits”proeven ingericht op de Golfschool voor leden met een HCP hoger dan 45 om een lagere HCP te behalen.
Daarnaast zijn er wedstrijden op de Golfschool en op andere golfbanen, waarbij men een lagere HCP kan behalen.
Bij deze wedstrijden wordt er steeds volgens de Stablefordformule gespeeld en krijg je een aantal extra slagen in functie van je handicap.

Om je HCP te laten zakken bij deze wedstrijden dien je een scorekaart te spelen met  meer Stablefordpunten als je handicap (over 18 holes).

Steeds ter beschikking voor bijkomende info en veel succes en plezier gewenst.

Marc Van der Pluym                                                          Eric Maes

GVB-coördinator                                                               Voorzitter Handicap & RegelComité