Golfvaardigheidsbewijs en HCP stap voor stap

Hoe behaal ik het Golfvaardigheidsbewijs (GVB)? Hoe word ik handicap 36?

De organisatie van het GVB-gebeuren is een van de belangrijkste activiteiten van de Golfschool en de aanpak ervan blijft gezien het succes van de voorgaande jaren in grote lijnen behouden.

Het Golfvaardigheidsbewijs.

Het groeiend aantal golfspelers heeft de Golf Federatie ertoe aangezet om in 1988 het GVB in te voeren.

Het GVB geeft aan dat de speler over voldoende regelkennis en golftechniek beschikt om veilig toegang te krijgen tot de golfbaan.

Het behalen van het GVB gebeurt volgens het stappenplan:

1. De technische proef.

Deze proef bestaat uit 3 stappen:

. technische opleiding en proef door de Pro lang spel, kort spel en putting waarop telkens een minimumscore moet worden behaald.

. 2 maal baanbegeleiding met gevormde begeleiders (buddies): hier komen alle aspecten van het golfspel aan bod. Naast de techniek wordt bijzondere aandacht besteed aan spelregels, etiquette en spelsnelheid.

De baanbegeleiding wordt  meermaals per maand ingericht op het terrein van de Golfschool.

2. Het theoretisch examen.

Dit openboekexamen (met vragen over zowel de etiquette als de golfregels) wordt maandelijks ingericht in de vergaderzaal van de Golfschool. Deelname is gratis….

3. De praktische proef (= GVB-proef).

Voor deze proef dient men een minimum aantal Stableford- punten te spelen op een 9-holes golfbaan. Het aantal te behalen punten is afhankelijk van de lengte van de baan.

Naast het behalen van het minimum aantal punten wordt ook rekening gehouden met het respecteren van de etiquette en de toepassing van de Golfregels.

Het theoretisch examen kan afgelegd worden vóór of na de technische proef.

Leden die geslaagd zijn voor het theoretisch examen en de technische proef worden kandidaat-GVB en hebben baanpermissie.

Dit stelt hen in staat oefenrondes te spelen op de Academic Course van de Golfschool ter voorbereiding op de GVB-proef.

Tevens bestaat steeds de mogelijkheid om op iedere wedstrijd van de Golfschool als caddy aan te treden. Het volstaat hiervoor de coördinator van de wedstrijd te contacteren.

De GVB-proef gaat 3 à 4 maal per maand door,  waarvan eenmaal in het weekend.

De GVB-proef wordt afgelegd onder toezicht van daartoe aangestelde begeleiders of leden van het Sportcomité die u zullen bijstaan voor wat betreft etiquette, Golfregels en Course management.

Wie begeleidt? 
Vanuit het Sportcomité en de Handicap- en Regelcommissie is een begeleidersteam gevormd. De lijst van mensen die de kandidaten-GVB mogen begeleiden is ter inzage op het secretariaat..

Welke zijn de kosten voor deelname aan de GVB-proef en Baanbegeleiding?

Er dient enkel een begeleidingsfee te worden betaald.

Wanneer behaal ik mijn GVB?

Het GVB-certificaat wordt behaald indien men een Stablefordscore haalt van minstens 18 waarbij men speelt met het aantal slagen dat hoort bij een handicap 53 op de GVB-baan van Golfschool Gent.
                                          lay-out 9-holes baan (hier klikken) 

Tevens dient men blijk te geven van kennis van de etiquette en de Golfregels en er ook zo naar te handelen. Zie website - rubriek GVB voor meer info. 

Indien men slaagt voor de GVB-proef behaalt men het Golfvaardigheidsbewijs en verkrijgt men een handicap (Hcp) van 45.

De inschrijving voor het theoretisch examen, de baanbegeleiding en de GVB-proef gebeurt via I-Golf.

Van handicap 45 naar handicap 36.

Met een handicap van 45 tot 37 behoor je tot de "Rabbits". Op de meeste banen is echter minimum handicap 36 vereist.

Om handicap 36 te behalen dien je binnen een periode van 12 maand aan minstens 3 wedstrijden, ingericht door Golfschool Gent, deel te nemen. Bij deze wedstrijden wordt er steeds volgens de Stablefordformule gespeeld en krijg je een aantal extra slagen in functie van je handicap.

Bij tenminste één van deze wedstrijden dien je een scorekaart te spelen met evenveel (of meer) Stablefordpunten als je handicap (over 18 holes).

Van zodra aan bovenstaande voorwaarden voldaan is krijg je een officiële EGA-handicap.

Rabbits kunnen deelnemen aan alle wedstrijden ingericht door Golfschool Gent voor zover voldaan wordt aan de handicaplimiet. Dit geldt zowel voor interne als externe wedstrijden.

Verdere inlichtingen over het GVB kun je vinden op de website van de Golfschool Gent: http://www.golfschoolgent.be.

Steeds ter beschikking voor bijkomende info en veel succes en plezier gewenst.