Course Conditions
 nieuwsbrief      prijsuitreiking       foto's               I-golf

baantest

BAANTEST VOOR HET BEHALEN VAN HET GVB: 9-HOLES RONDE IN STABLEFORD

- De proef zal worden gehouden op een baan waarvan de lengte minimaal 2.750 meter over

   18 holes bedraagt.

- De spelformule is single stableford.

- De speler krijgt een aantal strokes per hole.

- De toegestane tijd om 9 holes in normale condities te spelen is 2 uur.

Tijdens deze proef gaat de examinator na of de kandidaat de etiquette en golfregels toepast, zoals:

◦ een snelle clubkeuze;
◦ vóór de slag, zich ervan verzekeren dat de spelers die voorop zijn, buiten schot zijn;
◦ stilte bewaren tijdens het spel;
◦ niet dralen vooraleer te spelen;◦ de golftas op de goede plaats plaatsen;
◦ de “pitchmarks” en “divots” herstellen;
◦ de bal correct markeren op de green;
◦ niet op de puttinglijn lopen;◦ scorekaart invullen;◦ enz...

De kandidaat is geslaagd indien hij het vereiste aantal stablefordpunten behaalt volgens de lengte van de baan (zie tabel) EN op voorwaarde dat de kandidaat tijdens zijn ronde blijk heeft gegeven van respect voor de Etiquette en kennis van de Golfregels

Voor de Golfschool Gent betekent dit dat men 18 punten dient te behalen op 9-holes :

GVB-baan